čtvrtek 16. února 2017

Moje filosofie

Poezie, kterou píši má svou výraznou filosofickou rovinu, která se snaží docílit v každém člověku zamyšlení nad významem, obsahem a sdělením samotné básně. Ve svých básních kladu velký důraz na kvalitní podobu uměleckého díla, která se snaží vyzdvihnout poezii k trůnu velkého krále všech básníků Danta Alighieriho, který se stal v mém básnickém světě ikonou rovnající se největší boží podstatě lidského morálního chování a jednání. Báseň mým pohledem je dar, který musí básník pozlatit vlastní duší která se postupně časem stává stříbrnou a následně odchází do lidských srdcí ve kterých má mít své pravé místo. K dnešnímu světu, který se odtáhnul od víry, vlastenectví a lásce k literatuře musíme dát nová andělská křídla která dopomůžou k ráznému vzletu.  Musíme uchovávat hodnoty starých časů, a ne je měnit v utopickou radost ze které budeme mít stále žízeň, protože ta pravá voda není zde na zemi, ale v nás samotných. Uvědomme si, že každé umělecké dílo má své vlastní kouzlo, bez kterého by nebylo lidské srdce a pohled člověka udiven.  Pokud se má báseň dostat k samotnému čtenáři musí mít ucelené estetické souznění vyvolávající u každého člověka jiné pocity které jsou nejenom dány místem, náladou, či dobou čtení.  Závěrem, bych chtěl uvést, že se mé básnické dílo řadí do nového uměleckého směru Magický Ornamentalismus, který jsem založil společně s umělcem Janem Hachranem. 

JK

Žádné komentáře:

Okomentovat