čtvrtek 16. února 2017

Magický ornamentalismus

V roce 2016 jsem se spřátelil s výtvarníkem Janem Hachranem, který mě seznámil se svým výtvarným stylem - magickým ornamentalismem a jeho filosofií, jenž je podpírána sedmi filosofickými pilíři. Když jsem to z jeho úst prvně uslyšel, uvědomil jsem si, že mé básně do tohoto konceptu jednoznačně zapadají. Na základě toho jsem se rozhodl, že se k němu přidám a začnu vytvářet literární stránku magického ornamentalismu. Proto se snažím jako první básník v tomto směru vyvíjet ve svém díle lásku k formální podobě samotné básně, která je z mého pohledu považována za Boží dar, jenž je patentován antickou tradicí, nad kterou bdí vládce všech básníků Dante. 

7 pilířů magického ornamentalismu:
1) Vytvořit pomyslný průsečík mezi třemi světy: světem mýtů, legend, mystiky a ezoteriky, světem přírody a světem snů, krásy a vizí lidského ducha
2) vytváření pěkných a esteticky hodnotných věcí
3) spojení mystiky a duchovna s uměním
4) alchymistický pokus o přeměnu a všeobecné povznesení lidstva jako celku
5) ochrana a rozvíjení židovsko – křesťanko – antické kultury
6) snaha o to, aby všechny předměty, které člověka obklopují byly esteticky co nejhodnotnější, a aby spolu co nejvíce souznily
7) podpora vlasteneckých hodnot a reflexe vlasteneckých témat v umění

Znak Magického ornamentalismu (autor Jan Hachran)


Žádné komentáře:

Okomentovat